​RediSep Prep HPLC/SFC Columns​

​​
Diameter
10 mm​
20 mm​
30 mm​
50 mm​
​Media
​Length
​150 mm
​250 mm
​150 mm
​250 mm
​150 mm
​250 mm
​150 mm
​250 mm
​C18, 100Å, 5µ​
​69-2203-808
​69-2203-809
​69-2203-810
​69-2203-811
​69-2203-812
​69-2203-813
​69-2203-814
​69-2203-815
​C18Aq, 100Å, 5µ​ ​69-2203-816
​–
​69-2203-818
​–
​69-2203-820
​–
​69-2203-822
​69-2203-823
​C18-WCX, 100Å, 5µ​ ​–
​–
​69-2203-876
​–
​69-2203-877
​–
​–
​–
​C8, 200Å, 5µ​ ​69-2203-857
​–
​69-2203-858
​69-2203-859
​69-2203-860
​69-2203-861
​69-2203-862
​69-2203-863
​Diamino, 100Å, 5µ​ ​–
​–
​69-2203-881
​–
​69-2203-882
​–
​–
​–
​Diol, 100Å, 5µ​ ​–
​–
​69-2203-885
​–
​69-2203-886
​–
​–
​–
​4-Ethyl Pyridine, 100Å, 5µ​ ​–
​–
​69-2203-870
​–
​69-2203-871
​–
​–
​–
​PEI, 100Å, 5µ​ ​–
​–
​69-2203-890
​–
​69-2203-891
​–
​–
​–
​Silica, 100Å, 5µ ​ ​69-2203-824
​–
​69-2203-826
​69-2203-827
​69-2203-828
​69-2203-829
​–
​69-2203-831

Buy Online (US)Buy Online (Canada)​ ​​


Red​​​​iSep Prep recommended HPLC and SFC Columns Loading and on Flow Rate website Guide 

​ID​​
(mm)
​Length
(mm)
​Grams of Media
​Loading Range Reverse Phase
​Loading Range Normal Phase
​Optimum Flow Rate (mL/min)
​Approximate Column Volume (mL)
​4.6
​150
​1.5
1.5–15 mg
​15–150 mg
​1.0
​1.6
​​10
​150
​7
​7–70 mg
​70–100 mg
​4.7
​7.7
​10
​250
​12
​12–120 mg
​120 mg–1.2 g
​4.7​
​12.8
​20
​150
​28
​28–280 mg
​280 mg–2.8 g
​18.9
​​30.6
​20
​250
​47
​47–470 mg
​470 mg–4.7 g
​18.9
​51.1
​21.2
​150
​32
​32–320 mg
​320 mg–3.2 g
​21.2
​34.4
​21.250
​250
​53
​53–530 mg
​530 mg–5.3 g
​21.2
​57.3
​30
​150
​64
​64–640 mg
​640 mg–6.4 g
​42.5
​68.9
​30
​250
​106
​106–1060 mg
​1.1–11 g
​42.5
​114.9
​50
​150
​177
​177–1770 mg
​1.7–17 g
​118.1
​191.4
​50
​250
​295
​295–2950 mg
​2.9–29 g
​118.1
​​319.1

The recommended ma​ximum pressure for 10 mm and larger diameter RediSep Prep Columns is 3500 psi (240 bar). The maximum pressure is in line with other manufacturers. ​​Generally recommended pressure limits are not found on the suppliers website but are inside the Column Care and Use Guide.​​